Vật Phẩm Phong THủy

Thiềm thừ lam ngọc nhỏ,giúp gia chủ giữ lại thật nhiều của cải M041

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá Lam Ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước

Thiềm thừ Cẩm thạch,giúp gia chủ giữ lại thật nhiều của cải CTT-M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng. + Kích thước (dài

Thiềm thừ Phỉ Thúy,giúp gia chủ giữ lại thật nhiều của cải C_NPT_1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước

Thiềm thừ ngọc Phỉ Thúy,giúp gia chủ giữ lại thật nhiều của cải C-NPT

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cóc ngọc Hoàng Long,giúp gia chủ giữ lại thật nhiều của cải TT-HL-10099

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).

Cóc ngọc Hoàng Long,giúp gia chủ giữ lại thật nhiều của cải TT-HL-11474

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).

Cóc ngọc Hoàng Long ,giúp gia chủ giữ lại thật nhiều của cảiTT-HL-1958

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).

Cóc ngọc Hoàng Long,giúp gia chủ giữ lại thật nhiều của cải TT-HL-3018

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). +

Cóc ngọc Hoàng Long,giúp gia chủ giữ lại thật nhiều của cải TT-HL-6052

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). +