Ngọc Bội Dây Treo

Ngọc bội số 8,đem lại may mắn tài lộc và bình an vượt bậc S245

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội số 8 đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước

Ngọc bội 4 hồ lô,đem lại may mắn và bình an vượt bậc S232

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo hồ lô đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x

Ngọc bội Tỳ hưu,tăng thêm tài lộc dồi dào S237

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ Hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng):

Ngọc bội Tỳ hưu khói,tăng thêm tài lộc dồi dào S726

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu đá mã não khói (tại Việt Nam). + Kích thước